คลายความสงสัย เกี่ยวกับ Silver 925

Silver หรือ แร่เงิน คือ โลหะสีขาว ธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 47 สัญลัษณ์คือ Ag

จากพระคัมภียร์ของศาสนาคริสต์ในบทที่ชื่อ Genesis ได้กล่าวว่า มีกากแร่เงินจำนวนมาก
ที่เอเชียกลาง และที่เกาะในทะเลอีเจียนซึ่งแสดงให้รู้ว่าได้มีการแยกตะกั่วออกจากแร่เงิน
เมื่อประมาณ 400 ปี ก่อนที่พระเยซูจะประสูติเสียอีก แร่เงินอยู่ควบคู่กับมนุษย์มาหลายยุค
หลายสมัย ซึ่งสรุปได้ว่ามนุษย์รู้จักแร่เงินมาก่อนสมัยประวัติศาสตร์เสียอีก

เราได้ใช้เงินเป็นเครื่องประดับตกแต่ง และเป็นเครื่องใช้อย่างอื่นมานานแล้ว เราถือว่าเงิน
เป็นโลหะที่มีค่ารองมาจากทองคำ ซึ่งในสมัยก่อนมนุษย์เราก็ใช้แร่เงินในเรื่องการแลกเปลี่ยน
และค้าขาย เหมือนในปัจจุบันอีกด้วย

Silver 925 คือ

เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า เราใช้แร่เงินนั้นทำได้หลายอย่าง หนึ่งในประการใช้ประโยชน์จากแร่เงินนั้นก็ คือ
เครื่องประดับ Silver 925 หรือที่เรียกกันว่า Sterling Silver (สเตอลิง ซิลเวอร์) ซึ่งมีส่วนผสมของแร่เงิน
อย่างน้อย 92.5% และโลหะอื่นอีก 7.5% โดยทั่วไปแล้วโลหะที่นำมาผสมนั้นก็จะ ได้แก่ ทองแดง และโลหะ
อื่นๆ แตกต่างกันออกไปตามผู้ผลิต

ซึ่งทาง http://www.thaitnsshop.com มีสินค้าที่เป็น Silver 925 คอยให้บริการแก่ลูกค้า

ขอขอบคุณบทความบางส่วนจาก คุณ Dogstar - http://www.oknation.net/blog/print.php?id=149330

Post : คุณปลั๊ก


แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น